Kvantum térelméletek és kvantumelmélet

A parányi alacsony hőmérsékletű áramkörök leírásához csakúgy mint a szilárd testek, folyadékok és gázok alacsony hőmérsékletű viselkedésének megértéséhez nélkülözhetetlenek a részecskefizikában használt kvantum-térelméleti módszerek. Az Elméleti Fizika Tanszéken két MTA-BME Lendület kutatócsoport is ilyen jellegű kutatást végez; térelméleti és kvantum statisztikus fizikai módszerekkel tanulmányoznak integrálható rendszereket,  kölcsönható hideg atomokat, szilárdtest fizikai rendszereket, és vizsgálják nanostruktúrák transzporttulajdonságait. Emellett tanszékünkön intenzív kutatást folytatunk a kvantum információelmélet és annak kvantum-kémiai alkalmazása területén, és elméleti vizsgálataink kiterjednek a klasszikus szilárdtest fizikai rendszerek, így amorf rendszerek, rendezetlen rendszerek, biológiai rendszerek kvantummechanikai leírására, valamint a disszipatív folyamatok (stopping) tanulmányozására is. 

Az Egzotikus Kvantum Fázisok "Lendület" Kutatócsoport nanoáramkörök, félvezető eszközök, kvantum-drótok, és ultrahideg hideg atomi gázok nem egyensúlyi tulajdonságait vizsgálja térelméleti módszerekkel, gyakran kísérleti csoportokkal szorosan együttműködve, és az anyag új kvantum-állapotait keresi. A szintén az Elméleti Fizika Tanszéken működő Statisztikus Térelméleti "Lendület" Kutatócsoport a kvantum statisztikus fizika integrálható rendszerekre kifejlesztett módszereit próbálja kiterjeszteni nem egyensúlyi kölcsönható rendszerek dinamikájának leírására, és Bethe Ansatz-ot, és konform térelméleti módszereket alkalmazva vizsgálja kölcsönható rendszerek dinamikai tulajdonságait.