BMETE11AF26

Tantárgy adatok
Tantárgy neve: Kísérleti fizika gyakorlat 1
Oktatók:
Tantárgy adatlapja: BMETE11AF26
Követelmények, Információk

Aktuális információk

Jelenléti követelmények

  • A legalább elégséges félévközi jegy megszerzésének szükséges feltétele a hétfői (kiscsoportos) és szerdai (közös) gyakorlatok legalább 70-70%-án való részvétel. A jelenlétet ellenőrizzük.

Félévközi számonkérések

  • 3 db 90 perces zárthelyi csütörtökön 8.15-10.00 között (időpontok és tematika a gyakorlatok időbeosztásánál)

  • 10 db 10-15 perces röpdolgozat a házi feladatok valamelyikéből

A félév végi osztályzat kialakítása

Az összpontszámba a 3 zárthelyi eredménye 70%-os, a 10 röpdolgozat eredménye 30%-os súllyal számít bele. Az elégtelentől különböző félévközi jegy és az aláírás elérésének feltétele – a jelenléti követelmények teljesítésén túl – az, hogy mindegyik 90 perces zárthelyi eredménye és az összpontszám is elérje a maximálisan elérhető pontszám 40%-át. Ekkor a félévközi jegy az összpontszám alapján az alábbi módon adódik:

  • 0 – 39%: elégtelen (1)

  • 40 – 55%: elégséges (2)

  • 56 – 70%: közepes (3)

  • 71 – 85%: jó (4)

  • 86 – 10%: jeles (5)

Pótlások

A TVSz szerint alanyi jogon járó pótlás(ok)ra a 2015. december 17-én 10.00-tól van lehetőség. Maximum 2 zárthelyi pótolható.

Egy sikertelen pótzárthelyi további pótlására különeljárási díj befizetése ellenében van lehetőség.

A pótlás alkalmával azok a hallgatók, akik a félév során minden ellenőrzést sikeresen teljesítettek, lehetőséget kapnak javítására. Az ekkor elért pontszám helyettesíti a korábbi pontszámot.