BMETE15AF27

Tantárgy adatok
Tantárgy neve: Kvantummechanika 1
Oktatók: Dr. Szunyogh László
Tantárgy adatlapja: BMETE15AF27
Követelmények, Információk

Tematika: előadás és gyakorlat tematika

Aláírás és vizsgára bocsátás feltétele: Kvantummechanika gyakorlat 1 (BMETE15AF28), legalább elégséges jegy

Számonkérés: 

A második alkalommal kezdve, minden előadás elején írunk egy fakultatív, 10 perces kis ZH-t a megelőző előadás anyagából. Ezek 70% feletti teljesítésével megajánlott közepes érdemjegyet lehet szerezni, 80% feletti teljesítés esetén pedig a hallgató csak egy kidolgozandó tételt kap a szóbeli vizsgán (könnyített vizsga).  

Megajánlott jegy hiányában a vizsgajegyet szóbeli vizsgán lehet megszerezniAz elégséges, jó és jeles érdemjegyhez mindenképpen szóbeli vizsga szükséges.

A vizsgán egy fő- és egy melléktételt kell kidolgozni. Felkészülési idő: 45 perc.  Bármelyik tétel nem elégséges ismerete esetén a vizsga eredménye elégtelen.

Követelmények: a tematikában felsorolt témakörök

Ajánlott irodalom: 

 • Elméleti Fizika 2 jegyzet (II. rész)
 • Apagyi Barnabás - Szunyogh László: Kvantummechanika elektronikus jegyzetek Tartalomjegyzék, Fejezetek: 1, 2, 3, 4, 5
 • Apagyi Barnabás: Kvantummechanika (Műegyetemi Kiadó, 1996)
 • Geszti Tamás: Kvantummechanika (Typotex, 2014)
 • Marx György: Kvantummechanika (Műszaki Kiadó, 1971)
 • Nagy Károly: Kvantummechanika (Tankönyvkiadó, 1978)
 • Szemelvények az előadás anyagából (Szunyogh László)

Az előadások időpontja és helye: kedd 12:15-14:00, KF81

Aktuális információk:

Dec. 16-án szerdán 8:15-12 időpontban pótzárthelyi a T601-602 teremben!

Kis ZH eredmények  (Az összpontszám a legnagyobb 18 pontszám összege, a % az összpontszám 90 ponthoz viszonyított mértéke. A 70% fölötti eredmény esetén megajánlott közepes érdemjegy természetesen csak legalább elégséges gyakorlatjegy esetén érvényes.)

A gyakorlat zárthelyik eredményei és megajánlott jegyek

Tételjegyzék szóbeli vizsgához

Korábban elvégzett kurzusok beszámítása

 1. Aki elvégezte a korábbi "Kvantummechanika" gyakorlatot, a következő lehetőségek közül választhat:
  • levizsgázik a korábbi "Kvantummechanika" előadás anyagából, ami már csak vizsgakurzusként fut, tehát előadás nincs hozzá. Az "Kvantummechanika 1" előadás lefedi a régi anyag alapozó részét.
  • felveszi az új mintatanterv szerinti "Kvantummechanika 1 és 2" tárgyakat. Ekkor a gyakorlati jegyét beszámítjuk "Kvantummechanika 1" gyakorlatként (a "Kvantummechanika 2" gyakorlatot nem váltja ki, mivel az túlnyomórészt új, haladó szintű anyag).
 2. Aki nem szerzett jegyet a korábbi "Kvantummechanika" gyakorlatból, annak át kell térnie az új mintatantervre. Amennyiben mégis az a célja, hogy teljesítse a régi "Kvantummechanika" tárgyat, azt az új tantervben a kötelező "Kvantummechanika 1" és a kötelezően választható "Kvantummechanika 2" tárgyak együttes elvégzésével teheti meg.