Kiemelt projektek, csoportok

Statisztikus Térelmélet Kutatócsoport

Ez a BME-MTA 'Lendület' kutatócsoport egy-dimenziós kvantumrendszerek, így például spinláncok, egy-dimenziós Bose-gázok, illetve az ezekhez kapcsolódó kvantumtérelméleti modellek dinamikájának leírásával foglalkozik. A magasabb dimenziós rendszerekhez képest egy dimenzióban  a kvantum effektusok és a rendszer szabadságai fokai közti korreláció jóval jelentősebb szerepet játszanak, ezért számos, másutt nem tapasztalt egzotikus jelenség fordul elő. Ezen jelenségek egy jelentős részében központi szerepet játszik az ún. integrálhatóság, illetve annak sérülése.

Számítógépes Mágnesség Csoport

A Számítógépes Mágnesség kutatócsoport kutatási célkitűzése a technológiai szempontból kiemelt jelentőségű mágneses jelenségek tanulmányozása tömbi ötvözetekben, különféle heteroszerkezetekben, valamint nanorészecskékben. Egyik vizsgálati módszerünk a spin-modelleken alapul, másik fontos vizsgálati módszerünk a rendezetlen lokális momentumok elmélet relativisztikus implementációja. Széles nemzetközi együttműködésben végzett kutatásainkkal nemcsak a közeljővő technológiai fejlesztéseihez szeretnénk hozzájárulni, hanem újszerű elméleti módszerek segítségével a szilárdtestek véges hőmérsékletű mágnességének fundamentális kérdéseit is tanulmányozzuk. 

Komplex rendszerek statisztikus fizikája

A szociális hálózatok érdekes komplex rendszerek, ahol kolcsonható részecskék az emberek. A kereskedelmileg és társadalmilag is  fontos témában a fizikai módszerek új lehetőségeket nyitottak meg. Az IT alapú kommunikáció rengeteg adatot hoz létre, melynek analízisével és modellezésével sokkal jobban meg lehet érteni a társadalmat. Csoportunknak hozzáférése vab ilyen adatbázisokhoz, mint pl.: mobil telefonhíváslisták, IP telefon szolgáltatások, és az iwiw adataihoz. Emellett csoportunk erdekelt a megfigyelt jelenségek modellezésében is.