Statisztikus Térelmélet Kutatócsoport

Ez a BME-MTA 'Lendület' kutatócsoport egy-dimenziós kvantumrendszerek, így például spinláncok, egy-dimenziós Bose-gázok, illetve az ezekhez kapcsolódó kvantumtérelméleti modellek dinamikájának leírásával foglalkozik. A magasabb dimenziós rendszerekhez képest egy dimenzióban  a kvantum effektusok és a rendszer szabadságai fokai közti korreláció jóval jelentősebb szerepet játszanak, ezért számos, másutt nem tapasztalt egzotikus jelenség fordul elő. Ezen jelenségek egy jelentős részében központi szerepet játszik az ún. integrálhatóság, illetve annak sérülése.