BMETE15MF02

Tantárgy adatok
Tantárgy neve: Atom- és molekulafizika
Oktatók: Dr. László István
Tantárgy adatlapja: BMETE15MF02
Követelmények, Információk

Aktuális információk

Követelmények, Információk

 

Számonkérések:

A tárgy évközi jeggyel zárul. Az aláírás megszerzésének a feltétele a gyakorlatok legalább 70 %-án való részvétel.

A félév során két ZH-t írunk, amely alapján jegyet ajánlunk meg.

Ehhez a két Zh-n kapott összesített pontok alapján legalább elégségest kell elérni.

Az előadások során figyelembe vesszük az órán kifejtett aktivitást, amit beszámítunk

 a megajánlott jegy kialakításakor.

Az első ZH a 12. a második a 14. héten lesz.

Ha valaki nem szerez megajánlott jegyet, vagy nincs vele megelégedve , aláíráspótló vizsgát  tehet, ahol

javítani és rontani is lehet. Az aláíráspótló vizsga is írásbeli azoknak, akik 4-nél gyengébb jegyet akarnak, de

a négyesért és ötösért szóbelit kell tenni.