BMETE15MX00

Tantárgy adatok
Tantárgy neve: Fizika K3M
Oktatók: Dr. László István
Tantárgy adatlapja: BMETE15MX00
Követelmények, Információk

 

Számonkérések:

A tárgy vizsgaköteles. A félév során két ZH-t írunk, amely alapján jegyet ajánlunk meg.

Ehhez a két Zh-n kapott összesített pontok alapján legalább elégségest kell elérni.

Az előadások során figyelembe vesszük az órán kifejtett aktivitást, amit beszámítunk

 a megajánlott jegy kialakításakor.

Az első ZH a 12. a második a 14. héten lesz.

Ha valaki nem szerez megajánlott jegyet, vagy nincs vele megelégedve, írásbeli vizsgát tehet, ahol

javítani és rontani is lehet.