BMETE15AF31

Tantárgy adatok
Tantárgy neve: Modern matematikai módszerek a fizikában
Oktatók: Dr. Lévay Péter
Tantárgy adatlapja: BMETE15AF31
Követelmények, Információk

Oktató

  • Lévay Péter,

Jelenléti követelmények:

  • Részvétel az előadások  70%-án
  • Ellenőrzés: névsor minden előadáson

Számonkérések:

  • Az előadásokhoz kapcsolódó gyakorlatokon kéthetenként  20 perces kis ZH-kat iratunk.  A kis ZH-k átlaga adja a gyakorlati jegyet.
  • Szóbeli vizsgák

Követelmények aláíráshoz:

  • Jelenléti követelmények teljesítése

Vizsga

  • Szóbeli vizsga
  • Eredmény szóbeli vizsga érdemjegye

Konzultáció

  • Megbeszélés szerint. Kérem e-mailben jelezzék igényüket

Jegyzet az előadáshoz

  • Gnädig Péter.: Bevezetés a disztribúcióelméletbe és fizikai alkalmazásaiba

Utolsó módosítás: 2015. február 3.