Vékonyrétegek és nanoszerkezetek elektronszerkezetének elméleti vizsgálata (PhD házi védés)

Rövid cím: 
Vékonyrétegek, nanoszerkezetek elektronszerkezete
Időpont: 
2016. 04. 15. 10:15
Hely: 
BME Fizikai Intézet, Elméleti Fizika Tanszék, Budafoki út 8. F-épület, III lépcsőház, szemináriumi szoba
Előadó: 
Rózsa Levente (BME Elm. Fiz.)

A nanoméretű mágneses rendszerek fontos szerepet töltenek be napjaink információtechnológiájában és az alapkutatásban. Disszertációmban elektronszerkezet-számítási módszereket kombináltam spindinamikai és Monte Carlo-szimulációkkal, melyek segítségével ezen rendszerek viselkedése első elvekből kiindulva vizsgálható. A szimulációkban megfigyelt jelenségek közé tartozik a gerjesztések energiájának megváltozása véges hőmérsékleten, a fázisátalakulások különböző nemkollineáris mágneses állapotok között, valamint a metastabil spinkonfigurációk véges élettartama. Előadásomban ezen jelenségekre, illetve a lehetséges elméleti magyarázatokra mutatok be példákat.