Rendezetlen és korrelált kvantumrendszerek elméleti vizsgálata - PhD házivédés

Rövid cím: 
Werner Miklós PhD házivédés
Időpont: 
2019. 08. 30. 10:15
Hely: 
Elméleti Fizika Tanszék szemináriumi szoba
Előadó: 
Werner Miklós
Témavezető: Zaránd Gergely
házi bíráló: Legeza Örs
 
Doktori munkám során rendezetlen és korrelált kvantumrendszerek numerikus szimulációjával foglalkoztam. Elsőként az Anderson-lokalizáció kritikus állapotának gerjeszthetőségét vizsgáltam háromdimenziós rendezetlen, kölcsönható ultrahideg Bose-Einstein kondenzátum segítségével. További munkáim egydimenziós, erősen korrelált rendszerek mátrix szorzat állapotokon alapuló szimulációjához kapcsolódtak. Olyan algoritmusokat fejlesztettem, melyekben a vizsgált modellek ábeli és nem-ábeli szimmetriái is kihasználhatók mind alapállapoti (DMRG), mind dinamikai (TEBD) számítások során. Ezen algoritmusok segítségével integrálható és nem-integrálható spinmodellekben vizsgáltam a kvantum-kvencsek utáni dinamikát és relaxációt. Előadásomban részletesebben is bemutatom az antiferromágneses S=1 spinű Heisenberg lánc kvantum-kvencseit vizsgáló munkánk eredményeit, melyben a modell ismert alacsonyenergiás viselkedésén alapuló szemiklasszikus és hibrid szemi-szemiklasszikus modell jóslatait vetettük össze a mikroszkopikus TEBD szimuláció eredményeivel.