Pásztázó alagútmikroszkóp szimulációja első elvekből

Rövid cím: 
Pásztázó alagútmikroszkóp szimulációja
Időpont: 
2020. 10. 16. 10:15
Hely: 
online (Teams)
Előadó: 
Mándi Gábor (BME)

Mándi Gábor (BME) PhD házivédése

 

Kivonat: "Feltalálása óta a pásztázó alagútmikroszkóp (STM) nagyban hozzájárult a nanotechnológia és nanotudomány gyors fejlődéséhez és a mai napig aktívan használt eszköz az anyagtudomány számos ágában a legkülönfélébb felületek vizsgálatára. Kutatásaim során olyan gyors és hatékony elektron alagút modelleket fejlesztettem és implementáltam, amelyek alkalmasak nagy felbontású STM és spinpolarizált STM képek szimulációjára. Ezek a modellek első elvekből származó elektronszerkezet-számításokon alapulnak és képesek tetszőleges tűorientáció modellezésére. Kutatásaim hozzájárulnak a kísérleti STM képek értelmezésének meglehetősen komplex feladatához."

 
Témavezető: Palotás Krisztián
Házi bíráló: Oroszlány László
 
 
A disszertáció elérhető következő linken:
 
 
A tézisfüzet elérhető a következő linken: