Felületi állapotok szupravezető többrétegekben

Rövid cím: 
Felületi állapotok szupravezető többrétegekben
Időpont: 
2020. 11. 13. 10:15
Hely: 
online (Teams)
Előadó: 
Újfalussy Balázs (Wigner)

Az előadásban a szupravezető állapot következményeit vizsgálom réteges heteroszerkezetekben. Az ilyen rendszerek leírására használhatjuk a (teljesen relativisztikus) Bogoljubov–de Gennes-egyenleteket, amit a sűrűségfunkcionál elmélet segítségével anyag-specifikussá is tehetünk. Az előadás során az elmélet egy olyan változatát mutatom be, amelynek a segítségével lehetővé válik szupravezető-fém többrétegek kvázirészecske spektrumának kiszámítása. Ezt először egyszerűbb rendszerekre alkalmazom, és megmutatom az Andrejev szórás következményét a kvantumos bezártságra illetve a felületi állapotokra, konvencionális szupravezetők és nem szupravezető heteroszerkezetek példáján. Érdekességként rámutatok az Fulde-Ferrell-Larkin Ovchinnikov állapotok egy érdekes kialakulására is. Végül megmutatom, hogy egy sokkal összetettebb rendszer, a PdTe/BiSe2, egy szupravezető/topologikus szigetelő felületén kialakuló topologikus felületi állapotok sem viselkednek „különlegesen”.