Vasúti konfliktuskezelés adiabatikus kvantumszámítással

Rövid cím: 
Vasúti konfliktuskezelés kvantumszámítással
Időpont: 
2021. 11. 03. 20:15
Hely: 
BME building F, seminar room of the Dept. of Theoretical Physics
Előadó: 
Koniorczyk Mátyás (Wigner)
A vasúti üzemtan optimalizálási feladatai között számos nehéz, NP osztályú feladat található. Az optimális konfliktuskezelés ezek egyike. Célja, a vasúti közlekedésben fellépő zavar esetén a menetvonalak optimális újratervezése annak érdekében, hogy a tervezett menetrendtől való eltérés minimális legyen. Operatív tervezésről lévén szó, a megoldásra rendelkezésre álló idő rövid. A kvantumos számítási eszközök a nehéz számítási feladatok megoldásának új eszközei. Noha a vasúti konfliktuskezelés megoldására számos klasszikus modell és algoritmus ismert, a probléma nehézsége miatt a kvantumos eszközökkel való megoldás érdekes alternatíva lehet. Munkánkban bemutatunk egy modellt [1], amelyet egyvágányú vasútvonalak konfliktuskezelésének kvantumos szimulált hőkezeléssel való megoldására dolgoztunk ki. A feladatot a Sziléziai Vasútról (Lengyelország) származó egyszerűbb példákra meg is oldottuk a DWave kvantum annealerrel, és klasszikus algoritmusokkal is. Noha a kvantumeszközök jelenlegi limitációi miatt ez a megközelítés még nem tud versenyezni a klasszikus algoritmusokkal, néhány kisebb feladat megoldásával demonstráltuk, hogy a probléma ilyen megközelítése sikeres lehet. 
 
 
[1]: Quantum computing approach to railway dispatching and conflict management optimization on single-track railway lines. K Domino, M Koniorczyk, K Krawiec, K Jałowiecki, B Gardas, arXiv:2010.08227