Egyensúlyi és nemegyensúlyi dinamika kétdimenziós kvantumtérelméletekben

Rövid cím: 
Dinamika kétdimenziós kvantumtérelméletekben
Időpont: 
2022. 04. 08. 10:15
Hely: 
BME building F, seminar room of the Dept. of Theoretical Physics & Online
Előadó: 
Kristóf Hódsági (BME)
- PhD házi védés -
 
Értekezésemben kétdimenziós kvantumtérelméleteket vizsgálok, melyek az alacsony dimenziós kvantumos soktestrendszerek univerzális tulajdonságait írják le. Az integrálható térelméletek eszköztárát alkalmazva különböző analitikus megközelítéseket fejlesztek ki és alkalmazok az egyensúlyi és nemegyensúlyi viselkedés modellezésére, továbbá egy numerikus módszert is, ami a konform Hilbert-tér csonkolásán alapul. A munka központi témája az Ising-térelmélet modellezése, amelynek keretein belül kiszámított egzakt eredményeim alátámasztják az egzotikus E8 részecskespektrum kísérleti megfigyelését. Emellett különböző nemegyensúlyi helyzetekben vizsgálódom - mint a kísérletileg is megvalósítható kvantumkvencs, valamint a paraméterek lassú, Kibble--Zurek-skálázásra vezető hangolása - és azonosítom a dinamika alapvető jellemzőit, a korai időfejlődés egyrészecske-oszcillációitól kezdve az univerzális dinamikai skálatörvényekig.
 
Témavezető: Kormos Márton, BME TTK Elm. Fiz. tanszék
házi bíráló: Lencsés Máté, BME TTK Elm. Fiz. tanszék / Wigner FK SZFI
 
Tézisfüzet magyarul: