Kvantumos munkastatiszika, univerzalitás és adiabatikus időfejlődés kaotikus fermionikus rendszerekben (PhD házi védés)

Rövid cím: 
Kvantumos munkastatiszika, univerzalitás, ...
Időpont: 
2023. 02. 03. 10:15
Hely: 
BME building F, seminar room of the Dept. of Theoretical Physics
Előadó: 
Grabarits András
Grabarits András (BME Elméleti Fizika Tanszék):
Kvantumos munkastatiszika, univerzalitás és adiabatikus időfejlődés kaotikus fermionikus rendszerekben
PhD házi védés
 
Értekezésemben gerjesztett nemkölcsönható kaotikus Fermi-rendszerek nemegyensúlyi folyamatait vizsgálom mind véletlen mátrix leírásmódot alkalmazva, mind kétdimenziós Anderson modellekben. Munkámban kitüntetett figyelmet fordítok a rendszeren végzett munka statisztikus tulajdonságaira, az univerzalitás nemegyensúlyi rendszerekre való kiterjesztésére és az adiabatikus időfejlődésre. Levezetek egy determináns formulát a munkastatisztika karakterisztikus függvényének és az adiabaticitás valószínűségének kiszámítására.
Ezen felül egy klasszikus energiatérbeli diffúziós modell segítségével megmutatom, hogy a munkastatisztika és az adiabaticitás valószínűsége csak az átlagos munkától és a kezdeti hőmérséklettől függenek, míg bozonizációs és átlagtér módszerek segítségével analitikus közelítő kifejezéseket vezetek le a munkastatisztikára zérus hőmérsékleten. Ezen felül megvizsgálom az alacsony és magas hőmérsékletű határeseteket az adiabatikus időfejlődés és a munkastatisztika szemszögéből.