Komplex mágnesség és magneto-szupravezetés első elvekből

Rövid cím: 
Komplex mágnesség és magneto-szupravezetés
Időpont: 
2023. 07. 07. 10:15
Hely: 
BME building F, seminar room of the Dept. of Theoretical Physics
Előadó: 
Nyári Bendegúz (BME)
BME Elméleti Fizika Szeminárium,
 
július 7. péntek 10h15,
 
1111 Budapest, Budafoki út 8., BME F III. magasföldszint 01.,
Elméleti Fizika Tanszék szemináriumi szoba
 
Nyári Bendegúz (BME Elméleti Fizika Tanszék):
Komplex mágnesség és magneto-szupravezetés első elvekből
- PhD házi védés -
 
Értekezésemben mágneses és szupravezető anyagok első elvű számolásait mutatom be. Többfajta tömbi mágnes esetében vizsgáltam a nemkollineáris mágneses alapállapot kialakulását spinmodelleken keresztül. A Mn3Z (Z=Sn, Ge, Ga) antiferromágneses ötvözetekben tanulmányoztam a gyenge ferromágneses állapot kialakulásának körülményeit. A gyenge ferromágneses állapotot önkonzisztens elektronszerkezet-számolásokkal is vizsgáltam.  Az Mn3Sn ötvözetben alacsony hőmérsékleten megfigyelhető a spinstruktúra helikális modulációja, ezt egy effektív egydimenziós modell keretében vizsgáltam a Mn mágneses momentumának és az atomi d-pályák lokalizációjának függvényében.  Az itineráns antiferromágnes CrB2 ötvözet esetében a nem kommenzurábilis spinspirál-alapállapotot tanulmányoztam különböző spinmodellekkel.
 
Megkíséreltem lezárni a tudományos közösségben kialakult vitát a nemkollineáris spinállapotokban számolt lokális mágneses kölcsönhatások értelmezéséről. Ugyanazon módszeren belül implementálva a lokális kölcsönhatások és a globális négyspin-kölcsönhatások számolását, numerikus eredményekkel támasztottam alá, hogy az irodalomban publikált lokális (nemrelativisztikus eredetű) Dzyaloshinskii-Moriya- és anizotrópia-kölcsönhatások a globális négyspin- (multispin-) kölcsönhatások származékai, de bevezetésük  félrevezető, mivel valódi fizikai jelentést csak az energia klasszikus spinváltozók szerinti transzverzális deriváltjai hordoznak.
 
Dolgozatom utolsó fejezetében mágneses atomi struktúrákat vizsgáltam szupravezető felületeken. Első elvű módszerünk verifikációjaként először Mn atomokra végeztem számolásokat Nb(110) felületen, jó egyezést kapva a legfrissebb kísérleti eredményekkel. Arannyal borított Nb felületre növesztett vasláncokban vizsgáltam a Yu-Shiba-Rusinov-állapotok hibridizációját, Majorana-végállapotokat keresve. Számolásaim a kísérleteket alátámasztva azt mutatták, hogy a ferromágneses láncban nincs topologikus tiltott sáv, azonban spinspirál-konfigurációban kialakulnak a Majorana-állapotok a rendszerben.
 
Témavezető: Szunyogh László, BME TTK Elm. Fiz. tanszék
házi bíráló: Rózsa Levente, Wigner FK SZFI / BME TTK Elm. Fiz. tanszék 
  
Dolgozat és tézisfüzet magyarul:
 
Minden érdeklődőt szeretettel várunk.
Asbóth János,
szemináriumi koordinátor