A kvantummechanika találkozása a topológiával és a szingularitáselmélettel

A téma kiírójának neve és tanszéke: 
Pintér Gergő, Elméleti Fizika Tanszék
A téma kiírójának e-mail címe: 
Típus: 
TDK téma
Szakdolgozat téma
Diplomamunka téma
PhD téma
 
Ez a téma fizikai (főként kvantummechanikai) rendszerek topológiai és szingularitáselméleti vonatkozásairól szól. A szóban forgó rendszereket paraméterfüggő mátrix írja le, kvantumrendszerek esetén ez a Hamiltoni leképezés. A Hamiltoni leképezés topológia jellemzői kulcsfontosságú szerepet kaptak az elmúlt 40 évben, forradalmi áttörést hoztak ezen a területen. Hasonló sikert várunk a most kidolgozás alatt álló szingularitáselméleti megközelítéstől is.
 
Első sorban a felmerülő matematikai kérdésekre fókuszálunk, a fizikai oldalt Pályi András csapata képviseli, velük együtt dolgozunk a témán. A munka része a fizikusok által leírt jelenségek szisztematikus matematikai modelljének felállítása is, ami lehetővé teszi az általánosítást és az alkalmazást más rendszerekre.
 
A konkrét kérdéseket a dolgozat típusának és a jelentkező érdeklődésének megfelelően választjuk ki.
 
Előny az alábbi területek valamelyike iránti érdeklődés:
- Differenciálgeometria és topológia (sokaságok, nyalábok, homológia és homotópiaelméletek, karakterisztikus osztályok, görbület, Lie-csoport hatások)
- Algebrai (lokális analitikus) geometria, szingularitáselmélet (leképezéscsírák osztályozása, lokális algebrák, mátrix varietások, "katasztrófaelmélet")
- Fizika (kvantummechanika, szilárdtestfizika, szupravezetés, kvantumszámítás)
 
A téma egyik előnye pedig az, hogy az absztrakt matematikai fogalmak sokkal kézzelfoghatóbbá válnak a fizikai példákon keresztül, így könnyebb őket befogadni, megérteni.
 
Referenciaként néhány cikk, amik első sorban fizikus olvasók számára íródtak:
További információk a weboldalamon: https://dtp.physics.bme.hu/Pinter_Gergo
 
[Létrehozva: 2023. november 29.]