BMETE11AX13

Tantárgy adatok
Tantárgy neve: Építőmérnöki fizika
Oktatók: Dr. Kugler Sándor
Tantárgy adatlapja: BMETE11AX13
Követelmények, Információk

Aktuális információk

TÁRGYKÖVETELMÉNYEK

BSc Építőmérnők hallgatóknak
Kód: BMETE15AX13;    Követelmény: 2 ZH;
Félév: 2014/15/2;        Nyelv: magyar;
Előadók:        Dr. Károlyi György, Dr. Kugler Sándor
    
Jelenléti követelmények. A legalább elégséges félévközi jegy megszerzésének szükséges feltétele a gyakorlatoknak legalább 70%-án való részvétel. A jelenlétet minden alkalommal ellenőrizzük.

Félévközi számonkérések:  2 ZH

Az aláírás megszerzésének feltétele: a jelenléti követelmények teljesítése

Konzultációk:  megbeszélt időpontokban

Budapest, 2015 -11-15

                                ______________________
                                    tárgyfelelős
                                   Dr. Kugler Sándor