BMETE13MF00

Tantárgy adatok
Tantárgy neve: Részecskefizika
Oktatók: Dr. Takács Gábor
Tantárgy adatlapja: BMETE13MF00
Követelmények, Információk

Tantárgy tematika

A tárgy célja, hogy a modern részecskefizika alapismereteit bemutassa a hallgatóknak a BSc képzésben megszerezhető tárgyi tudásra (elektrodinamika, kvantummechanika) alapozva. A tárgy oktatásában előkerülő témakörök: részecskék felfedezése, tulajdonságaik, rendszerezésük; részecskedetektorok, részecskegyorsítók; kvantumtérelmélet alapjai; az elektromágneses kölcsönhatás elmélete; a gyenge kölcsönhatás Fermi-elmélete és mértékelmélete, paritássértés; erős kölcsönhatás felépítése, tulajdonságai, a kvantumszíndinamika alapjai.

Aláírás és vizsgára bocsátás feltétele 

Vizsga ZH megírása.

2015. évi vizsga ZH eredmények

Számonkérés

Vizsga ZH (megajánlott jegy), opcionális szóbeli vizsga. A szóbeli vizsgát csak akkor szükséges letenni, ha a ZH-n nem sikerült legalább elégséges jegyet szerezni, illetve ha valaki javítani szeretne.

A szóbeli vizsgán egy véletlenszerűen kiválasztott tételből kell beszámolni, és az anyag többi részére vonatkozó szúrópróbaszerű kérdésekre válaszolni. Felkészülési idő: 45 perc.

Követelmények

a vizsga tematikában felsorolt kísérleti és elméleti témakörök ismerete. Átfogó kép a részecskefizika kérdésfelvetéseiről és módszereiről. A standard modellt megalapozó tapasztalati tények és az ezeken alapuló elméleti leírás alapjai.

Vizsga tematika

Felkészüléshez:

Aktuális információk

Időpont és terem:

Kedd, 12:15-14:00, F3213

Péntek, 08:15-10:00, F3213