BMETE15AF34

Tantárgy adatok
Tantárgy neve: Elektrodinamika 2
Oktatók: Dr. Takács Gábor
Tantárgy adatlapja: BMETE15AF34
Követelmények, Információk

Tematika: vizsga tematika, beugró kérdések. A vizsgán mindenki kap egy matematikai segédletet, ami itt megtekinthető

Aláírás és vizsgára bocsátás feltétele: Elektrodinamika 2. gyakorlat (BMETE15AF35), legalább elégséges jegy.

Számonkérés: 

A második alkalommal kezdve, minden előadás elején írunk egy fakultatív, 10 perces kis ZH-t a megelőző előadás anyagából. Ezek 60% feletti teljesítése mentesít a beugró kérdések alól, 70% feletti teljesítésével pedig megajánlott közepes érdemjegyet lehet szerezni. 

Egyéb esetben a féléves jegyet szóbeli vizsgán lehet megszerezni. A jeles, illetve jó érdemjegyhez mindenképpen szóbeli vizsga szükséges

A vizsgán rövid beugró kérdés után egy fő- és egy melléktételt kell kidolgozni. 80% feletti kis ZH eredmény esetén nincs melléktétel.

Felkészülési idő: 45 perc.  Bármelyik tétel nem elégséges ismerete esetén a vizsga eredménye elégtelen. 

Követelmények: a tematikában felsorolt elméleti témakörök ismerete, a klasszikus elektromágneses mező elméletét megalapozó elvek alapján egységes keretben. Az elmélet alkalmazásához szükséges szintű kompetencia a matematikai módszerek (elsősorban vektoranalízis és függvénytan) terén.

Ajánlott irodalom: 

Aktuális információk

Kis ZH eredmények: letölthető innen.

Az előadás időpontja és helye 

Időpont: hétfő, 12:15-14:00. Terem: F3M01.