BMETE15AF25

Tantárgy adatok
Tantárgy neve: Elektrodinamika 1
Oktatók: Dr. Takács Gábor
Tantárgy adatlapja: BMETE15AF25
Követelmények, Információk

Tematika: előadás és vizsgatematika.

Aláírás és vizsgára bocsátás feltétele: Elektrodinamika gyakorlat (BMETE15AF26), legalább elégséges jegy.

Számonkérés: 

A második alkalommal kezdve, minden előadás elején írunk egy fakultatív, 10 perces kis ZH-t a megelőző előadás anyagából. Ezek 60% feletti teljesítése mentesít a beugrópéldák alól, 70% ill. 80% feletti teljesítésével pedig megajánlott közepes illetve  érdemjegyet lehet szerezni.  

Egyéb esetben a féléves jegyet szóbeli vizsgán lehet megszerezniA jeles érdemjegyhez mindenképpen szóbeli vizsga szükséges.

A vizsgán rövid beugró kérdés (kérdések listája) után egy fő- és egy melléktételt kell kidolgozni. Felkészülési idő: 45 perc.  Bármelyik tétel nem elégséges ismerete esetén a vizsga eredménye elégtelen.

Követelmények: a tematikában felsorolt elméleti témakörök ismerete, a klasszikus elektromágneses mező elméletét megalapozó elvek alapján egységes keretben. A Maxwell-egyenleteket megalapozó tapasztalati/kísérleti tények és az általuk leírt jelenségek ismerete. Az elmélet alkalmazásához szükséges szintű kompetencia a matematikai módszerek (elsősorban vektoranalízis) terén.

Ajánlott irodalom: 

  • az előadáshoz elektronikus jegyzet elérhető a Tankönyvtárban;
  • J.D. Jackson: Klasszikus elektrodinamika (Typotex kiadó, 2010).

Aktuális információk

Kis ZH eredmények: megtekinthetők itt.

Az előadás időpontja és helye 

Időpont: hétfő, 8:15-10:00. Terem: KF83.

Korábban elvégzett kurzusok beszámítása

  1. Aki elvégezte a korábbi "Elektrodinamika" gyakorlatot, a következő lehetőségek közül választhat:
    • levizsgázik a korábbi "Elektrodinamika" előadás anyagából, ami már csak vizsgakurzusként fut, tehát előadás nincs hozzá. Az "Elektrodinamika I" előadás lefedi a régi anyag alapozó részét.
    • áttér az új mintatanterv szerinti "Elektrodinamika" kurzusokra. Ekkor a gyakorlati jegyét beszámítjuk az "Elektrodinamika I" gyakorlatként (az "Elektrodinamika II" gyakorlatot nem váltja ki, mivel az túlnyomórészt új, haladó szintű anyag).
  2. Aki nem szerzett a korábbi "Elektrodinamika" gyakorlatból jegyet, annak át kell térni az új mintatantervre. Amennyiben célja, hogy elvégezze a régi "Elektrodinamika" előadás anyagát, azt az új tantervben a kötelező "Elektrodinamika I" és a kötelezően választható "Elektrodinamika II" együttesen teszi ki.