BMETE15MF21

Tantárgy adatok
Tantárgy neve: Kristályos és amorf anyagok
Oktatók: Dr. Kugler Sándor
Tantárgy adatlapja: BMETE15MF21
Követelmények, Információk

TÁRGYKÖVETELMÉNYEK

TTK, MSc  1-2. évf.
Kristályos és amorf anyagok
Kód: BMETE15MF21;    Követelmény: 2/0/0/V/3;
Félév: 2014/15/2;        Nyelv: magyar;
Előadók:        Dr. Kugler Sándor   
Jelenléti követelmények. A legalább elégséges félévközi jegy megszerzésének szükséges feltétele az előadáson legalább 70%-án való részvétel. A jelenlétet minden alkalommal ellenőrizzük.
Az aláírás megszerzésének feltétele: a jelenléti követelmények teljesítése
A vizsgajegy kialakítása: szóbeli vizsgák alapján a TVSZ szerint
Konzultációk:  megbeszélt időpontokban
Budapest, 2014. november 29.
                                ______________________
                                    tárgyfelelős
                                   Dr. Kugler Sándor