Out-of-equilibrium dynamics in strongly correlated one-dimensional quantum many-body systems

Rövid cím: 
Out-of-equilibrium dynamics in correlated ...
Időpont: 
2024. 04. 05. 10:15
Hely: 
BME building F, seminar room of the Dept. of Theoretical Physics
Előadó: 
Dávid Szász-Schagrin (BME)
Szász-Schagrin Dávid (BME TTK Elm. Fiz. tanszék):
Out-of-equilibrium dynamics in strongly correlated one-dimensional quantum many-body systems -- PhD házi védés
 
Disszertációmban erősen kölcsönható egydimenziós kvantum soktest rendszereket vizsgálok, különös figyelmet fordítva a nemegyensúlyi dinamikára és a dinamikát erősen befolyásoló integrálhatóságra mind spinláncokon, mind kvantumtérelméletekben. A nemegyensúlyi időfejlődés numerikus tanulmányozására kvantumkvencseket szimulálok különböző, csonkolt állapottér megközelítésen alapuló módszerek segítésével: a $\varphi^4$ modellben vizsgálom a hamis vákuum bomlást, precíz eredményt adva a bomlási állandóra, valamint a különböző szemi-klasszikus közelítések érvényességét kölcsönható kvantumtérelméletekben. A kifejlesztett miniszupertéren alapupó csonkolt állapottér módszer segítségével szimulálom egy csatolt egydimenziós bozonikus kvázikondenzátum pár nemegyensúlyi dinamikáját kísérletileg releváns szituációkban térelméleti közelítésben, amikor a kísérleti rendszer relatív fázisa a sine-Gordon modellel írható le. Vizsgálom továbbá a perturbált XXZ spinlánc gyenge típusú integrálhatóság sértését különböző nemintegrálható perturbációk összehasonlításával random mátrix elmélet segítségével.
 
 
Témavezető: Takács Gábor, BME TTK Elm. Fiz. Tsz
Házi bíráló: Lencsés Máté, Wigner FK SZFI