BMETE15AF24

Tantárgy adatok
Tantárgy neve: Mechanika gyakorlat 1
Oktatók: Dr. Kormos Márton
Tantárgy adatlapja: BMETE15AF24
Követelmények, Információk

 

 

KÖVETELMÉNYRENDSZER A “MECHANIKA 1 GYAKORLAT”  (BMETE15AF24) TÁRGYBÓL

 

1.)        A gyakorlati jegy megszerzésének általános szabályait (hiányzások, stb.) a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat (TVSZ) tartalmazza.

 

2.)        A gyakorlatokon házi feladatot adunk ki.

            Egy házi feladatsor 5 db feladatból áll:

                        3 db  (“A” betűvel jelölt) egyszerű feladat melyek az alaptudásra építenek,

                        2 db  (“B” betűvel jelölt) összetettebb feladat,

                        1 db  (“C” betűvel jelölt) nehezebb, gondolkodtató feladat.

            A házi feladatok megoldását beadni nem kell!

 

2.)        Minden gyakorlati foglalkozás elején egy 15 perces kis ZH-t íratunk. Ez a kiadott “A” típusú házi feladatok valamelyike. Minden kis ZH ugyanannyi pontot ér. Ha a hallgató a kis ZH-t bármilyen okból nem írja meg, akkor arra 0 pontot kap. A kis ZH-kra minimális teljesítés nincsen kiírva! A félév végén a hallgató  maximum 3 db kis ZH-t pótolhat illetve javíthat. A kis ZH egyben a jelenlétet is igazolja.

 

3.)        A félév során 2 db nagy ZH-t is íratunk. Ez a központilag kijelölt (gyakorlatokon kívüli) időpontokban történik. Mindkét nagy ZH-n két különböző nehézségű feladatsor közül lehet választani: a könnyített nagy ZH feladatai az A típusú házi feladatok színvonalának felelnek meg, a normál nagy ZH feladatai között szerepelnek B” nehézségűek is. Aki legalább az egyik nagy ZH-n a könnyített feladatsort választja, annak a félév végén a gyakorlati jegye legfeljebb közepes (3) lehet. A félév végén mindkét nagy ZH pótolható illetve javítható.

 

4.)        Minden pótlásnál ill. javításnál a félév során megszerzett pontszám nullázódik és csak az újonnan elért eredmény számít. A pótlás során már van lehetőség a ZH típusának (könnyített/normál) megváltoztatására.

 

5.)        Félévközi teljesítés értékelése.

            “NEM TELJESÍTETT” értékelést kap az a hallgató, aki a gyakorlatok 70%-nál többet hiányzott.

            A gyakorlati jegy kialakítása az alábbiak szerint történik.

 

                        kis ZH-k                                 50 pont (maximum)

                        nagy ZH-k                             50 pont (maximum)

            ---------------------------------------------------------------------------------

                        Összesen                           100 pont (maximum)

 

Aki a kis ZH-k összpontszámának 80%-át (40 pont) eléri, az a nagy ZH-k megírása nélkül is kaphat gyakorlati jegyet. Aki nem éri el a kis ZH-k összpontszámának 80%-át (40 pont), annak mindkét nagy ZH-n minimum 40%-ot kell elérnie.

A gyakorlati jegyet a félév során elért ZH-k összpontszáma határozza meg  az alábbi táblázat szerint.

 

                        0     -   39      elégtelen

                        40   -   54      elégséges

                        55   -   69      közepes

                        70   -   79      jó

                        80   - 100      jeles

 

 

Budapest, 2015. 09. 02.                                                                      BME Elméleti Fizika Tanszék

 

A PÓT-PÓT ZH DECEMBER 21-ÉN, HÉTFŐN 8:15-TŐL LESZ AZ E404 TEREMBEN.

 

PÓT ZH UTÁNI EREDMÉNYEK!

 

 

KIS ZH EREDMÉNYEK

1. NAGY ZH EREDMÉNYEK

2. NAGY ZH EREDMÉNYEK

 

 

 

A GYAKORLATOK FELADATSORAI

1. gyakorlat

2. gyakorlat

3. gyakorlat

4. gyakorlat

5. gyakorlat

6. gyakorlat

7. gyakorlat

8. gyakorlat

9. gyakorlat

10. gyakorlat

11. gyakorlat

 

HÁZI FELADATSOROK

A feladatsorok új "C típusú" feladatokkal bővültek!

 

1. HF sor

2. HF sor

3. HF sor

4. HF sor

5. HF sor

6. HF sor

7. HF sor

8. HF sor

9. HF sor

10. HF sor

11. HF sor